Zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt

Zbiórka, która jest organizowana w internacie na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom ze stowarzyszenia „Empatyczni”, ma na celu wzbudzenie świadomości dotyczącej pomaganiu tym, którzy nie potrafią poprosić o pomoc. Stowarzyszenie od wielu lat aktywnie uczestniczy w niesieniu pomocy potrzebującym zwierzętom wspierając leczenie oraz resocjalizację.

Dzięki zaangażowaniu wychowanków internatu a także dzięki pani Urszuli Bińczak, zwierzęta będą mogły przez długi czas otrzymywać niezbędną pomoc.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy aktywnie wzięli udział w przygotowaniu pomocy dla potrzebujących zwierząt, ponieważ to właśnie dzięki Wam te zwierzęta będą mogły poczuć się kochane i ważne dla ludzi.

Andżelika Dybała – uczennica klasy maturalnej