Wigilijne spotkanie w naszym internacie

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas radości i piękna, czas okazywania sobie życzliwości i miłości.  Z tymi świętami związane są różne tradycje, a jedną z nich jest wieczerza wigilijna obecna w naszym internacie od wielu lat. W tym roku odbyła się ona 17 grudnia.

Uroczystą wieczerzę  poprzedził występ słowno – muzyczny, który przygotowali wychowankowie internatu pod opieką – zawsze pełnego oryginalnych pomysłów – pana Dariusza Łysiaka. Tegoroczne nowatorskie przedstawienie bożonarodzeniowe  odbyło się w sali gimnastycznej i niosło za sobą ważne przesłanie, że święta to czas ludzkich przemian, czas przebaczenia i miłości.  Życzenia świąteczne, adresowane do wszystkich obecnych, złożyli Pan Dyrektor Marek Chrzanowski, Pani Kierownik Internatu Agnieszka Matraszek oraz Ksiądz Damian Matysiak. Miłą niespodzianką okazał się świąteczny podarunek ofiarowany wychowankom internatu przez Pana Dyrektora.

Gdy wszystkie życzenia zostały już wypowiedziane, uczestnicy uroczystości udali się na wieczerzę wigilijną. Jak co roku, największym powodzeniem cieszyły się pierogi z kapustą i grzybami oraz  racuchy. Potrawy były pyszne, stoły pięknie ozdobione, a Wigilia przebiegała w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania.

Te wyjątkowe chwile z pewnością pozostaną na długo w naszej pamięci.