Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2021/22

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. KS.A.J.CZARTORYSKIEGO
W PUŁAWACH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Warunkiem przyjęcia do Internatu jest złożenie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu (do pobrania na stronie internetowej).Kwestionariusz należy  przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja.internat@czart.pulawy.pl lub  złożyć osobiście w Internacie do skrzynki podawczej, która będzie dostępna w dni robocze w godzinach 8.00 – 15:00.

Terminy składania dokumentów

  1. Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla obecnych klas I i II 01 czerwca do 30 czerwca 2021 r.
  • Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla klas I po ogłoszeniu list przyjętych do szkoły na rok szkolny 2021/2022 – od 2 sierpnia do 9 sierpnia 2021

Uwaga! Każdy ubiegający się o miejsce w internacie ma obowiązek skrupulatnie wypełnić Kwestionariusz przyjęcia do Internatu.

  • Postępowanie kwalifikacyjne – 30 czerwca do 9 sierpnia 2021 r., podczas którego zostanie przeprowadzona rekrutacja zgodnie z kryteriami przyjęć, zawartymi w Regulaminie Internatu (dostępny na stronie internetowej).
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji10 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00.

Listy osób przyjętych będą dostępne na stronie internetowej Internatu.

Do  16 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 osoby, które nie potwierdzą, zostaną skreślone z listy przyjętych.

  • Postępowanie uzupełniające – do 17 sierpnia 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 18 sierpnia 2021 r.

Kierownik Internatu
Agnieszka Matraszek