Rekrutacja do Internatu I LO na rok szkolny 2020/2021.

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. KS.A.J.CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Warunkiem przyjęcia do Internatu jest złożenie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu. W związku z pandemią COVID-19, w bieżącym roku szkolnym zasady rekrutacji zostały czasowo zmienione i nie są spójne z całym zapisem w Regulaminie Internatu.

Kwestionariusz należy  przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja.internat@czart.pulawy.pl lub złożyć osobiście w Internacie do skrzynki podawczej, która będzie dostępna w dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00.

Terminy składania dokumentów

  1. Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla obecnych klas I i II – od 08 czerwca do 26 czerwca 2020 r.
  • Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla klas I po ogłoszeniu list przyjętych do szkoły na rok szkolny 2020/2021 – od 12 sierpnia do 19 sierpnia 2020 r.

Uwaga! Każdy ubiegający się o miejsce w internacie ma obowiązek skrupulatnie wypełnić Kwestionariusz przyjęcia do Internatu. Zostanie nadany mu numer ewidencyjny, pod którym będzie figurował na liście przyjętych do Internatu lub liście nieprzyjętych i jednocześnie rezerwowej. Numer zostanie przesłany e-mailem, jako odpowiedź zwrotna na wysłany Kwestionariusz. Podobna procedura obowiązuje przy złożeniu Kwestionariusza osobiście

  • Postępowanie kwalifikacyjne – 26 czerwca do 19 sierpnia 2020 r., podczas którego zostanie przeprowadzona rekrutacja zgodnie z kryteriami przyjęć, zawartymi w Regulaminie Internatu (dostępny na stronie internetowej).
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji20 sierpnia 2020 r. o godz. 14:00.

Listy osób przyjętych będą dostępne na stronie internetowej Internatu
i na drzwiach wejściowych do budynku.

Do  25 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 osoby, które nie potwierdzą, zostaną skreślone z listy przyjętych.

  • Postępowanie uzupełniające – do 26 sierpnia 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 27 sierpnia 2020 r.

Kierownik Internatu
Agnieszka Matraszek