Podziękowania za zaangażowanie w zbiórkę darów na rzecz Ukrainy

W imieniu Internatu I LO w Puławach jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz wielkie serce włożone w pomoc zbiórki darów na rzecz poszkodowanych w konflikcie zbrojnym w Ukrainie. Wszystkie dary zebrane w internacie zostały przekazane na MOP Markuszów.