Kwaterowanie do internatu

Polecane

Kwaterowanie do internatu 31.08.2022 (środa) odbędzie się w 2 turach:

12:00-16:00 – uczniowie klas I

16:00-20:00 – uczniowie z pozostałych klas.

W dniu kwaterowania wychowanek musi stawić się

z rodzicem/prawnym opiekunem.

DO ZOBACZENIA!

Informacja

Polecane

W dniach 16.06-19.06.2022 internat jest zamknięty.

Powrót młodzieży do internatu 19.06.2022 od godz. 14:00.

„Dziki zachód” w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Puławach

Polecane

Dnia 31 maja 2021 r. młodzież z naszego internatu wzięła udział w dyskotece w stylu „Dziki Zachód” zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka  dla podopiecznych Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego  im. M. Grzegorzewskiej w Puławach. Wizyta przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze. Wspólne zabawy, gry i tańce miały na celu integrację wychowanków naszego internatu z wychowankami Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, uwrażliwianie na niepełnosprawność.

Zasady rekrutacji do internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach na rok szkolny 2022/2023

Polecane

Warunkiem przyjęcia do Internatu jest złożenie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu (do pobrania na stronie internetowej).Kwestionariusz należy  przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja.internat@czart.pulawy.pl lub  złożyć osobiście w Internacie do skrzynki podawczej, która będzie dostępna w dni robocze w godzinach 8.00 – 15:00.

Terminy składania dokumentów

 1. Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla obecnych klas I, II i III – 01 czerwca do 24 czerwca 2022 r.
 2. Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla klas I po ogłoszeniu list przyjętych do szkoły na rok szkolny 2022/2023– od 29 lipca – 05 sierpnia 2022.

  Uwaga! Każdy ubiegający się o miejsce w internacie ma obowiązek skrupulatnie wypełnić Kwestionariusz przyjęcia do Internatu.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne – 25 czerwca do 05 sierpnia 2022 r., podczas którego zostanie przeprowadzona rekrutacja zgodnie z kryteriami przyjęć, zawartymi w Regulaminie Internatu (dostępny na stronie internetowej).
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji 08 sierpnia 2022r. o godz. 9:00.
  Listy osób przyjętych będą dostępne na stronie internetowej Internatu.
 5. Obowiązek potwierdzenia chęci zamieszkania w internacie należy przesłać e- mailowo na adres: rekrutacja.internat@czart.pulawy.pl.

  Do  12 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 osoby, które nie potwierdzą, zostaną skreślone z listy przyjętych.
 6. Postępowanie uzupełniające – do 16 sierpnia 2022 r.
 7. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 17 sierpnia 2022 r.

Kierownik Internatu
Agnieszka Matraszek