MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

Tylko tam, gdzie nie ma ludzi, nie ma problemów i konfliktów

20 października 2022 roku już po raz jedenasty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji, ustanowiony 7 kwietnia 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Temat ważny i aktualny, bo konflikty to powszechne zjawisko w każdym środowisku rówieśniczym, także szkolnym, a tym bardziej internackim. Wobec sporów i konfliktów, braku umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, należy wychodzić naprzeciw i „brać byka za rogi” korzystając  z mediacji jako metody bezpiecznej i pozbawionej przemocy.

Zachęcam i polecam

mediator szkolny
Monika Misztal