Kwiecień – światowy miesiąc upowszechniania wiedzy o autyzmie

„Spektrum autyzmu jest długie i szerokie… i wszyscy się na nim znajdujemy. Kiedy się w to uwierzy, łatwo zobaczyć ile mamy ze sobą wspólnego ”.

Lisa Genova

Kwiecień to światowy miesiąc upowszechniania wiedzy o autyzmie.  Temat szczególnie ważny, bowiem osoby ze spektrum autyzmu są wśród nas,
a ich liczba stale się powiększa. Musimy przygotować się na przyjęcie ich do naszych małych środowisk – klasy szkolnej, internatu, innej grupy rówieśniczej. Budujmy razem świadomość społeczną.

Poznaj – Zrozum – Zaakceptuj.  Razem jest łatwiej.

Młodzież z Internatu I LO dołożyła swą cegiełkę do budowy świata bez granic. Poznajemy potrzeby osób ze spektrum autyzmu i uczymy się, jak im sprostać  w szkolnej codzienności.

Monika Misztal