Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2021/22

Polecane

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. KS.A.J.CZARTORYSKIEGO
W PUŁAWACH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Warunkiem przyjęcia do Internatu jest złożenie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu (do pobrania na stronie internetowej).Kwestionariusz należy  przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja.internat@czart.pulawy.pl lub  złożyć osobiście w Internacie do skrzynki podawczej, która będzie dostępna w dni robocze w godzinach 8.00 – 15:00.

Terminy składania dokumentów

  1. Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla obecnych klas I i II 01 czerwca do 30 czerwca 2021 r.
  • Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla klas I po ogłoszeniu list przyjętych do szkoły na rok szkolny 2021/2022 – od 2 sierpnia do 9 sierpnia 2021

Uwaga! Każdy ubiegający się o miejsce w internacie ma obowiązek skrupulatnie wypełnić Kwestionariusz przyjęcia do Internatu.

  • Postępowanie kwalifikacyjne – 30 czerwca do 9 sierpnia 2021 r., podczas którego zostanie przeprowadzona rekrutacja zgodnie z kryteriami przyjęć, zawartymi w Regulaminie Internatu (dostępny na stronie internetowej).
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji10 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00.

Listy osób przyjętych będą dostępne na stronie internetowej Internatu.

Do  16 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 osoby, które nie potwierdzą, zostaną skreślone z listy przyjętych.

  • Postępowanie uzupełniające – do 17 sierpnia 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 18 sierpnia 2021 r.

Kierownik Internatu
Agnieszka Matraszek

Kwiecień – światowy miesiąc upowszechniania wiedzy o autyzmie

Polecane

„Spektrum autyzmu jest długie i szerokie… i wszyscy się na nim znajdujemy. Kiedy się w to uwierzy, łatwo zobaczyć ile mamy ze sobą wspólnego ”.

Lisa Genova

Kwiecień to światowy miesiąc upowszechniania wiedzy o autyzmie.  Temat szczególnie ważny, bowiem osoby ze spektrum autyzmu są wśród nas,
a ich liczba stale się powiększa. Musimy przygotować się na przyjęcie ich do naszych małych środowisk – klasy szkolnej, internatu, innej grupy rówieśniczej. Budujmy razem świadomość społeczną.

Poznaj – Zrozum – Zaakceptuj.  Razem jest łatwiej.

Młodzież z Internatu I LO dołożyła swą cegiełkę do budowy świata bez granic. Poznajemy potrzeby osób ze spektrum autyzmu i uczymy się, jak im sprostać  w szkolnej codzienności.

Monika Misztal

Dzień Kobiet 2021

Polecane

Pani Kierownik, damskiej części grona pedagogicznego,
wszystkim pracownicom internatu oraz Wam,
drogie koleżanki życzymy abyście odnalazły:
w ciszy swoje myśli i marzenia,
w bliskich osobach siłę i piękno stworzenia,
w otaczającym świecie radość istnienia,
w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,
a w sobie miłość.
Wszystkiego co najlepsze z okazji Dnia Kobiet! 🙂

Samorząd Internatu

Wielki sukces naszego Wychowanka

Polecane

Wychowanek naszego internatu Jakub Grudzień zajął I. miejsce w wojewódzkim etapie XLVII Olimpiady Historycznej organizowanej przez lubelski Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej. Tegoroczny maturzysta otrzymał najwyższy wynik spośród 120 uczestników, którzy wzięli udział w tej rywalizacji i otrzymał zaproszenie na finał, który corocznie odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim.

Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia w finale!