Zasady rekrutacji do internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach na rok szkolny 2022/2023

Polecane

Warunkiem przyjęcia do Internatu jest złożenie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu (do pobrania na stronie internetowej).Kwestionariusz należy  przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja.internat@czart.pulawy.pl lub  złożyć osobiście w Internacie do skrzynki podawczej, która będzie dostępna w dni robocze w godzinach 8.00 – 15:00.

Terminy składania dokumentów

 1. Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla obecnych klas I, II i III – 01 czerwca do 24 czerwca 2022 r.
 2. Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla klas I po ogłoszeniu list przyjętych do szkoły na rok szkolny 2022/2023– od 29 lipca – 05 sierpnia 2022.

  Uwaga! Każdy ubiegający się o miejsce w internacie ma obowiązek skrupulatnie wypełnić Kwestionariusz przyjęcia do Internatu.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne – 25 czerwca do 05 sierpnia 2022 r., podczas którego zostanie przeprowadzona rekrutacja zgodnie z kryteriami przyjęć, zawartymi w Regulaminie Internatu (dostępny na stronie internetowej).
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji 08 sierpnia 2022r. o godz. 9:00.
  Listy osób przyjętych będą dostępne na stronie internetowej Internatu.
 5. Obowiązek potwierdzenia chęci zamieszkania w internacie należy przesłać e- mailowo na adres: rekrutacja.internat@czart.pulawy.pl.

  Do  12 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 osoby, które nie potwierdzą, zostaną skreślone z listy przyjętych.
 6. Postępowanie uzupełniające – do 16 sierpnia 2022 r.
 7. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 17 sierpnia 2022 r.

Kierownik Internatu
Agnieszka Matraszek

Polecane

W dniach 06.05- 08.05.2022 internat jest zamknięty.

Powrót do internatu w dniu 08.05.2022 od godz. 14:00.

Informacja

Polecane

W dniu 29.04.2022 (piątek) młodzież wyjeżdża

do domów do godz. 16:00.

W dniach 29.04-03.05.2022

internat jest zamknięty.

Powrót do internatu dla maturzystów 03.05.2022 od godz. 15:00

Informacja

Polecane

W dniach 01.04-03.04.2022 internat będzie zamknięty.

W dniu 01.04.2022 (piątek) do godz. 17:00 młodzież wyjeżdża do domów.

Powrót do internatu w dniu 03.04.2022 (niedziela) od godz. 14:00.

DO ZOBACZENIA!

Informacja dla Wychowanków

Polecane

Od 27.01.2022 do 11.02.2022 obowiązuje zdalne nauczanie.

Młodzież może odbierać swoje rzeczy z internatu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

W związku z planowanym wynajmem internatu w dniach 13.02- 23.02.2022 prosimy również wychowanków o zabezpieczenie swoich prywatnych rzeczy w pokojach.

WIGILIA W INTERNACIE

Polecane

„W taki dzień dobro znów rodzi się
Niech zabrzmi kolęda!
W taki dzień znika wszystko, co złe
Więc uwierz w Święta!”

W wyjątkowej atmosferze przepełnionej zapachem choinki, przy dźwiękach kolęd i pastorałek spotkaliśmy się w naszym internacie przy wigilijnym stole. Było rodzinnie, refleksyjnie i bardzo smacznie.

Zobaczcie sami!