Zasady rekrutacji do internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach na rok szkolny 2022/2023

Polecane

Warunkiem przyjęcia do Internatu jest złożenie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu (do pobrania na stronie internetowej).Kwestionariusz należy  przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja.internat@czart.pulawy.pl lub  złożyć osobiście w Internacie do skrzynki podawczej, która będzie dostępna w dni robocze w godzinach 8.00 – 15:00.

Terminy składania dokumentów

 1. Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla obecnych klas I, II i III – 01 czerwca do 24 czerwca 2022 r.
 2. Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla klas I po ogłoszeniu list przyjętych do szkoły na rok szkolny 2022/2023– od 29 lipca – 05 sierpnia 2022.

  Uwaga! Każdy ubiegający się o miejsce w internacie ma obowiązek skrupulatnie wypełnić Kwestionariusz przyjęcia do Internatu.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne – 25 czerwca do 05 sierpnia 2022 r., podczas którego zostanie przeprowadzona rekrutacja zgodnie z kryteriami przyjęć, zawartymi w Regulaminie Internatu (dostępny na stronie internetowej).
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji 08 sierpnia 2022r. o godz. 9:00.
  Listy osób przyjętych będą dostępne na stronie internetowej Internatu.
 5. Obowiązek potwierdzenia chęci zamieszkania w internacie należy przesłać e- mailowo na adres: rekrutacja.internat@czart.pulawy.pl.

  Do  12 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 osoby, które nie potwierdzą, zostaną skreślone z listy przyjętych.
 6. Postępowanie uzupełniające – do 16 sierpnia 2022 r.
 7. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 17 sierpnia 2022 r.

Kierownik Internatu
Agnieszka Matraszek

WIGILIA W INTERNACIE

Polecane

„W taki dzień dobro znów rodzi się
Niech zabrzmi kolęda!
W taki dzień znika wszystko, co złe
Więc uwierz w Święta!”

W wyjątkowej atmosferze przepełnionej zapachem choinki, przy dźwiękach kolęd i pastorałek spotkaliśmy się w naszym internacie przy wigilijnym stole. Było rodzinnie, refleksyjnie i bardzo smacznie.

Zobaczcie sami!

Zakończyliśmy zbiórkę karmy dla podopiecznych Fundacji PO LUDZKU DO ZWIERZĄT PRZYJAZNA ŁAPA.

Polecane

Dnia 15 grudnia przekazaliśmy na ręce przedstawicielki fundacji Pani Marzeny Gembal 76 kilogramów karmy suchej i mokrej.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję: pracownikom, uczniom I LO oraz mieszkańcom internatu za życzliwy gest i okazanie wielkiego serca dla naszych czworonożnych przyjaciół.
WESOŁYCH ŚWIĄT!

Jolanta Kuś – Radowiecka

XXI Międzyinternacki Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV

Polecane

 1 grudnia 2021r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach odbył się XXI Międzyinternacki Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach:

1.      Test wiedzy

2.      Praca plastyczna

3.      Opowiadanie

W konkursie wzięły udział wychowanki naszego internatu oraz młodzież innych placówek opiekuńczo – wychowawczych. W kategorii Test wiedzy III miejsca zajęły wychowanki naszego internatu – Weronika Majerek i Natalia Mikulska.

GRATULUJEMY!!!