Informacja dla Rodziców

Polecane

Szanowni Państwo,

w związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom, w internacie obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz. Rodzice nie mogą wchodzić do internatu oraz do pokoi wychowanków.

W każdą niedzielę brama wjazdowa do internatu będzie otwarta dla rodziców odwożących dzieci w godzinach 14:00- 20:00.

W pozostałe dni tygodnia brama zamykana jest o godzinie 18:00.

Kierownik Internatu

Agnieszka Matraszek

Rok Szkolny 2020/2021

Polecane

Drodzy Wychowankowie,

rozpoczynamy kolejny rok szkolny , jest on jednocześnie dość nietypowy.

Dołożyliśmy wszelkich starań aby internat gwarantował Wam bezpieczeństwo i komfort.

Szczególnie ciepło  wśród  naszej  internackiej rodziny witamy Pierwszaków.

Wszystkim Wychowankom życzę sukcesów, nowych przyjaźni oraz samych miłych chwil spędzonych w internacie.

Kierownik Internatu

Agnieszka Matraszek

Rekrutacja do Internatu I LO na rok szkolny 2020/2021.

Polecane

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. KS.A.J.CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Warunkiem przyjęcia do Internatu jest złożenie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu. W związku z pandemią COVID-19, w bieżącym roku szkolnym zasady rekrutacji zostały czasowo zmienione i nie są spójne z całym zapisem w Regulaminie Internatu.

Kwestionariusz należy  przesłać w formie skanu na adres: rekrutacja.internat@czart.pulawy.pl lub złożyć osobiście w Internacie do skrzynki podawczej, która będzie dostępna w dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00.

Terminy składania dokumentów

  1. Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla obecnych klas I i II – od 08 czerwca do 26 czerwca 2020 r.
  • Składanie Kwestionariusza przyjęcia do Internatu dla klas I po ogłoszeniu list przyjętych do szkoły na rok szkolny 2020/2021 – od 12 sierpnia do 19 sierpnia 2020 r.

Uwaga! Każdy ubiegający się o miejsce w internacie ma obowiązek skrupulatnie wypełnić Kwestionariusz przyjęcia do Internatu. Zostanie nadany mu numer ewidencyjny, pod którym będzie figurował na liście przyjętych do Internatu lub liście nieprzyjętych i jednocześnie rezerwowej. Numer zostanie przesłany e-mailem, jako odpowiedź zwrotna na wysłany Kwestionariusz. Podobna procedura obowiązuje przy złożeniu Kwestionariusza osobiście

  • Postępowanie kwalifikacyjne – 26 czerwca do 19 sierpnia 2020 r., podczas którego zostanie przeprowadzona rekrutacja zgodnie z kryteriami przyjęć, zawartymi w Regulaminie Internatu (dostępny na stronie internetowej).
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji20 sierpnia 2020 r. o godz. 14:00.

Listy osób przyjętych będą dostępne na stronie internetowej Internatu
i na drzwiach wejściowych do budynku.

Do  25 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 osoby, które nie potwierdzą, zostaną skreślone z listy przyjętych.

  • Postępowanie uzupełniające – do 26 sierpnia 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 27 sierpnia 2020 r.

Kierownik Internatu
Agnieszka Matraszek

Informacja dla Wychowanków Internatu

Polecane

Drodzy Wychowankowie,

od dnia 25.05.2020 macie możliwość odbierania swoich rzeczy z internatu oraz zgłaszania chęci wyprowadzenia się.
Możliwe jest to po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu 81 886 34 92.
Dla Waszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pracowników przygotowane zostały na ten czas procedury, z którymi musicie się zapoznać

 

Kierownik Internatu
Agnieszka Matraszek