„80 LAT WYWÓZEK NA SYBIR – MATKOM SYBIRACZKOM”

16.12.2019 w naszym internacie odbyły się zajęcia wychowawcze na temat wywózek na Sybir, tym razem poświęcone pamięci kobiet, matek, które
w skrajnie nieludzkich warunkach walczyły o przetrwanie swoich bliskich, niosąc pomoc innym ludziom, dążąc do zachowania resztek człowieczeństwa.

Na tle prezentacji multimedialnej przedstawione zostały sylwetki czterech kobiet, a na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania podpisali kartę „80 – lecie wywózek na Sybir”, zapewniając o pamięci tamtych wydarzeń. Karta zostanie przekazana Związkowi Sybiraków na uroczystości „80 – lecia wywózek” w dniu 10 lutego 2010 roku.

                                                                                                              Monika Misztal